בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B)  מהמסלול האקדמי המכללה למנהל.

הוסמכה והתקבלה כחברה בלשכת עורכי הדין בישראל בחודש אוגוסט 2021.

בין השנים 2021-2020 התמחתה במחלקת ליטיגציה מסחרית במשרד גולדפרב זליגמן ושות’.

החל מחודש נובמבר 2021 נמנית על צוות עורכי הדין בקסוטו ושות’.

חזרה