בוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B)  מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים.

בשנים 2021-2022, התמחתה במשרד עורכי דין “צלטנר, הלפרין, פיצ’ון”.

הוסמכה והתקבלה כחברה בלשכת עורכי הדין בישראל בחודש ינואר 2023

החל מחודש אוקטובר 2023 נמנית על צוות עורכי הדין במשרד קסוטו ושות’.

חזרה